Harita Genel Müdürlüğü
Düşey Engel Veri Toplama Ve Sunma Sistemi

Sistem Modülleri

Düşey Engel Veri Toplama Ve Sunma Sistemi

Web ve Mobil Platform Üzerinden Düşey Engel Verilerinin Toplanıp Sunulduğu Bir Çalışma Platformudur.

dashboard

Görev Yönetim ve Raporlama Sistemi.

Çeşitli Seviyelerde Üretilen Coğrafi Verileri, Web Platformu Üzerinden Sunum Yapılan Güvenlik Yönetimli Bir Harita Sistemidir.

PROJE DETAYLARI

Proje Bileşenleri

Düşey Engel Veritabanı

Düşey Engel Verileri Öznitelikleri ve Alabilecekleri Değerler

Dökümanı indirmek için tıklayınız

Münferit (POINT)

Rüzgar Enerji Santrali (RES)
Kule, GSM Kulesi, Anten, Baca
Cami Minaresi, Bina, TV Vericisi vb.

Dökümanı indirmek için tıklayınız

Hat Direkleri (POINT)

Enerji Nakil Hattı (ENH) Direkleri
Teleferik Direkleri
Telesiyej Direkleri vb.

Dökümanı indirmek için tıklayınız

Hat Verileri (LINE)

Enerji İletim Hatları
Enerji Dağıtım Hatları
Teleferik Hatları vb.

Dökümanı indirmek için tıklayınız

HUKUKİ DAYANAK

"Uçuş emniyetini etkileyebilecek nitelikte ülke sınırları içinde yapılmış, yapılacak ve/veya kaldırılacak olan yapı, tesis ve benzeri tüm düşey engellere dair bilgiler; bu yapı ve tesisleri yapan, yaptıran, kaldıran, yapımına veya kaldırılmasına izin veren kurum ve kuruluşlar tarafından doğruluğu teyit edilerek Harita Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu kurum ve kuruluşlar, kendilerine ait bilgilerin güncelliğinin sağlanmasından ve Harita Genel Müdürlüğüne gönderilmesinden sorumludur. Harita Genel Müdürlüğü bu bilgileri elektronik ortamda yayınlar. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik ile belirlenir.” hükmüne göre Harita Genel Müdürlüğü tarafından veri tabanı ortamında tutulmaktadır.

İLETİŞİM

Erişim bilgilerinden bize erişebilir proje hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Harita Genel Müdürlüğü
Tıp Fakültesi Caddesi 06590 Cebeci
Çankaya/ANKARA
  Tel: 0312 595 21 76 - 77
E-Posta: devt@harita.gov.tr

© 2021 Harita Genel Müdürlüğü